TR

Yönetim Kurulu Üyeleri

​​Prof. Dr. Ahmet Kırman
Başkan
2-Prof. Dr. Ahmet Kırman.png

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, Enstitü Müdürlüğü, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de başlayan Prof. Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, birçok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2006’dan bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdürmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda, BTHE’de, IAV Yönetim Kurulu’nda Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Prof. Dr. Kırman’ın yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri çalışması bulunmaktadır.

Tahsin Burhan Ergene
Başkan Vekili
Tahsin Burhan Ergene

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ergene, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Uluslararası İşletmecilik sertifika programını ve 2012 yılında da Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır. 1990 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de göreve başlayan Ergene, satış pazarlama bölümlerinde çeşitli yönetim kademelerinde görev almış ve 2011 yılında Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır. 02 Ocak 2014 tarihinden bu yana ise Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Umut Barış Dönmez
Üye
Umut_Baris_Donmez.png

1977 yılında Manisa'da doğan Umut Barış Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2006 yılında Şişecam Topluluğuna Şişecam Soda Lukavac d.o.o. Mali İşler Müdürü olarak katılan Sn Dönmez, 01.09.2010 tarihinde Şişecam Soda Lukavac d.o.o. Genel Müdürlük kadrosuna terfian atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde Bosna Hersekteki görevini tamamlayarak Kimyasallar Grubu Mali İşler Grup Müdürlüğüne atanan Umut Barış Dönmez, 01.01.2016 tarihinden itibaren ise aynı grupta Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

Aysun Mercan​
Bağımsız Üye
Aysun Mercan.png

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans ve University of Wales-Manchester Business School İngiltere’den Yöneticilik yüksek lisans derecesine sahip olan Aysun Mercan, Bankacılık kariyerine 1982 yılında başlamıştır. Çeşitli yerli ve yabancı bankalarda Kurumsal Bankacılık, Krediler, Dış İşlemler, Proje Finansmanı ve Kurumsal Yönetim konularında Üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2001 yılında yaşanan bankacılık krizi sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetim ve denetimi devir alınan bankaların hâkim ortaklarının Fon'a olan borçlarının tahsilatına yönelik; geri ödeme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi, bu çerçevede sözü edilen bankalara bağlı şirketlerin yönetimi, satışı, tasfiyesi de dahil olmak üzere birçok tahsilat amaçlı projeye liderlik etmiş ve yönetmiştir. Şirket Yönetim kurullarında ve tasfiye kurullarında görev yapmıştır. 2008 yılında bir özel bankanın Genel Sekreterliğine atanmış ve 2014 yılında emekli olmuştur. Yatırım değerlemesi, kurumsal finansman ve dış ticaret finansmanı konularında üniversitelerin yüksek lisans programlarında dersler vermiştir. Ocak 2016’da Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aysun Mercan, şirketimizin 20 Mart 2018 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

Mehmet Sefa Pamuksuz
Bağımsız Üye
Sefa Pamuksuz

ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan M. Sefa Pamuksuz, Boston Koleji’nden MSF derecesine sahiptir. Ankara merkezli bir danışmanlık ve düşünce kuruluşu olan Politika Analizi Laboratuvarı’nın (PAL) yönetici ortağı olan Pamuksuz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), kurumsal yönetişim ve kamu mali yönetimi konularında bilgi sahibi ve KİT’lere yönelik olarak düzenleme, finansman, bütçeleme, izleme ve raporlama alanlarında deneyimlidir. M. Sefa Pamuksuz, KİT Genel Müdürlüğü de dâhil olmak üzere çeşitli kapasitelerde Türk Hazinesi’nde 25 yıllık tecrübeye sahip olup son olarak G20 Altyapı ve Yatırım Çalışma Grubu Koordinatörü ve G20/OECD Kurumsal Yatırımcılar ve Uzun Vadeli Yatırımlar (IIWG) Görev Gücü Başkanı olarak çalışmıştır. M. Sefa Pamuksuz, ayrıca Dünya Bankası Grubu'nda Türkiye İcra Direktör Vekili olarak görev yapmıştır. KİT’lere, tarımsal destek kurumlarına, sosyal güvenlik kurumlarına ve kamu bankalarına yapılan cari ve yatırım transferlerini içeren Türkiye KİT Bütçesi’ni yöneten M. Sefa Pamuksuz, Hazine kariyeri boyunca Türkiye'deki kamu finans kurumları, enerji, tarım, sağlık, sosyal güvenlik sektörleri ve iş piyasaları ile ilgili sektörel reform çalışmalarına katılmıştır. Çeşitli kamu finansmanı yönetim projelerinde çalışan ve IMF FAD danışmanı olan Pamuksuz, Kıbrıs, Mozambik, Laos, Jamaika ve Ürdün hükümetlerine kamu mali yönetimi ve KİT’ler konusunda teknik yardım sağlamıştır. Mali Müşavir belgesi olan M. Sefa Pamuksuz, gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaktadır. Halen PAL A.Ş.’de Kamu Maliyesi, Uzun Vadeli Yatırımlar, Kurumsal Yönetişim ve KİT’ler konularında danışman olarak çalışan M. Sefa Pamuksuz, şirketimizin 20 Mart 2018 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.​

Canan Mutlu
Üye
Canan Mutlu

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden İngilizce İşletme Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2001 yılından beri İş Bankası İştirakler bölümünde çalışmakta olup halen aynı bölümde Birim Müdürü görevini yürütmektedir. 2015 yılından beri Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. , Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ve İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.,Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

. . . ​