Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Şişecam Kimyasallar, faaliyet göstermekte olduğu tüm alanlarda sektörün öncü kuruluşlarından biri olma hedefiyle paralel olarak, üretim süreçlerinden çevresel yönetime kadar tüm aktivitelerinde sanayideki en iyi uygulamaları takip etmekte ve yürürlüğe koymaktadır.

Grup, bünyesinde yer alan tüm şir​ketleri ile bölgesindeki lider konumunu sürdürürken sadece finansal göstergelere değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, marka yönetimi, küresel standartlara uyum ve tüm paydaş gruplarla etkili işbirliği gibi kritik konulara da odaklanmaktadır.

Enerji yoğun teknolojilerle üretim yapan şirketlerimiz, yüklendiği sorumlulukları göz önünde bulundurarak enerji verimliliği, inovasyon ve uluslararası standartlara uygunluk gibi konulara öncelik vermekte ve bu alanlarda gelişimi sürekli kılacak adımları atmaktadır.

İcra ettiğimiz tüm işlerin doğasında bulunan etkin sürdürülebilirlik yönetimi gereksinimi, sürdürülebilir gelişim ilkesini iş stratejilerimize entegre etmemizi sağlamıştır.