REACH

​​​​​​​​Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) için 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH Yönetmeliği ((EC) No 1907/2006), kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması süreçlerini kapsamaktadır.

REACH Yönetmeliğinin Temel Amaçları

  • İnsan sağlığının ve çevrenin korunması
  • Tehlike değerlendirmesi için alternatif yöntemler geliştirerek omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin azaltılması
  • Yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) tanımlanması ve bu maddelerin yalnızca kontrol altında kullanılması veya mümkünse alternatif maddelerin ve teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanması
  • Halihazırda var olan yaklaşık 40 adet yönetmeliğin tek bir çatı altında toplanarak, anlaşılabilir ve uygulanabilir bir EU Yönetmeliğinin oluşturulması
  • Avrupa Birliği kimyasallar endüstrisinin rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi

Kayıtlı Ürünlerimiz

REACH Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, Soda Sanayii A.Ş. yönetmeliğin gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

REACH Yönetmeliği kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı nezdinde kayıtlı olan ürünlerimiz ve kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

​ ​
​ÜRÜNLERKAYIT TÜRÜKAYIT NUMARASI
SodaSodyum BikarbonatTam01-2119457606-32-0007
Sodyum KarbonatTam01-2119485498-19-0003
Sodyum SülfatTam01-2119519226-43-0006
Krom Kimyasalları​Sodyum BikromatAra Ürün​01-2119435525-40-0001
Kromik AsitTam01-2119458868-17-0001
BCSTam01-2119458867-19-0001
Krom (III) NitratTam01-2119987047-27-0000
Krom (III) KlorürTam01-2120065910-58-0000
Krom Hidroksi NitratTam01-2120137105-68-0001

Soda Sanayii A.Ş. Krom Nitrat ve Krom Klorür ürünleri için Lider Kaydettiren ünvanına sahiptir.

Tek Temsilcilerimiz

Soda Sanayii A.Ş., coğrafi konumu nedeni ile kayıt işlemlerini ve yasal yükümlülüklerini Avrupa’da yer alan Tek Temsilcileri aracılığı ile yerine getirmektedir.

Tek Temsilci bilgilerimiz aşağıda verilmiştir;

Krom Kimyasalları​ ürünleri Tek Temsilcisi:

CROMITAL S.P.A.
Adres: soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Soda Sanayii A.Ş.
Strada Quattro, palazzo A7,
20090 Assago (MI) Italy
Tel: + 39 02 576 06 070
Faks:+ 39 02 576 09 175
E-posta:reach@cromital.eu

Soda ürünleri Tek Temsilcisi:

Sisecam Bulgaria EOOD (Ltd).
Adres: 27 Bratya Miladinovi Str
Varna/Bulgaria
Tel: + 359 52 608 963
Faks:+ 359 888 512 673
E-posta:RDIMITROV@sisecam.com

Lütfen soru ve taleplerinizi reach@sisecam.com adresine iletiniz.​​