İnsan

​İnsan Kaynakları

Şişecam Topluluğu olarak önceliğimiz en iyi yetenekleri bünyemize katmanın, geliştirmenin ve elde tutmanın yanı sıra; mutlu, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak, yüksek performans ve sürekli gelişimi sürdürülebilir kılmaktır.

Endüstri ilişkileri stratejimizin temelinde ise, vizyonumuz çerçevesinde yeni hedefler koymak, gerçekleştirdiğimiz hedeflerin daha da iyiye gitmesi için sürekli gelişim ve değişim sağlamak ye​r almaktadır.

Şişecam Topluluğu’nda ana hedefimiz:

  • Hiçbir ayrım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanması,
  • Günümüz çalışma koşullarına uygun rekabet ve verimlilik odaklı endüstri ilişkilerinin sağlanması,
  • Şişecam kurum kültürüne uygun bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması,
  • Çalışanlarımıza adil ve keyifli bir çalışma ortamı sağlanmasıdır.