Çevre ve Enerji

Çevre Yönetim Sistemi

Şişecam Kimyasallar, lider bir kimyasal madde üreticisi olarak dünya çapında birçok farklı sektörün tedarikçisidir. En yüksek standartlarda üretim ve ambalajlama yapmak, Grubun temel önceliklerinden biridir.

Şişecam Kimyasallar, ana şirket prensipleri doğrultusunda tüm faaliyetlerini, üretim çalışmalarının çevreye verdiği etkiyi izlemek ve performansını paydaşlarının desteğiyle geliştirmek üzere Çevre Yönetim Sistemi anlayışıyla yürütmektedir. Kurumsal çevre performansının izlenmesi, gözden geçirilmesi ve gerekli projelerin uygulanmasına yönelik koordinasyon çalışmaları merkezi olarak sürdürülürken, her üretim tesisi kendi faaliyet alanına yönelik çevresel performansını artırmak üzere sistematik bir yaklaşım sergilemektedir.

Proseslerden kaynaklanan tüm geri dönüştürülebilir atıklar, Topluluğun sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluk ve şeffaflık anlayışı çerçevesinde, geri dönüşüm tesisleri aracılığıyla üretime geri kazandırılırken, diğer atıklar ise lisanslı tesislerde bertaraf edilmektedir.

Şişecam’ın Türkiye’de ve uluslararası alanda yürüttüğü bütün faaliyetlerini kapsayan “Çevre ve Enerji Politikası” aşağıda paylaşılmaktadır. Günümüze kadar sürdürülebilirlik alanında elde edilen başarının anahtarlarından biri, Çevre ve Enerji Politikası’nın şirket faaliyetlerinin her safhasına entegre edilmiş olması ve tüm işletmelerde Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulanmasıdır.

Çevresel yaklaşımımız, temelde enerji, emisyonlar ve atıkları içinde barındıran en önemli çevresel etkilere yoğunlaşmaktır. Sürdürülen çalışmalar, aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim teknikleri
  • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi
  • Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
  • Yakıt ve ham madde alternatiflerinin değerlendirilmesi
  • Sorumlu enerji ve kaynak yönetimi
  • Atık suların arıtılması ve geri dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmesi

Enerji Yönetim Sistemi

Kimyasallar Grubu bünyesinde üretim yapan şirketler, enerji yoğun sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Şişecam Kimyasallar olarak, hem ekonomik hem de çevresel açıdan üretim faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar verimli ve sektörün en iyi uygulamalarına paralel olarak yürütülmesi en öncelikli hedeflerden biri kabul edilmektedir. Enerji tasarrufu sağlanabilecek alanların belirlenmesi için düzenlenen enerji çalışmalarında ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu esas alınmaktadır.