Inovasyon

​​​Araştırma Geliştirme Faaliyetleri  ​​ ​ ​ ​ ​

Şişecam'ın cam üretiminde 40 yılı aşa​n ArGe birikiminin kimya sektöründeki uzantısı olan Kimyasallar Geliştirme Grubu 1994 yılında oluşturulmuştur. Mersi​n’de, Soda ve Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikalarının yakınında kurulu Geliştirme Merkezi, proses tasarımı, yeni ürün geliştirme, deri kimyasalları, analitik teknikler, enerji verimliliği ve çevre koruma konularında projeler yürütebilecek altyapı imkânlarına ve uzman kadrolara sahiptir. Merkez;

  • Soda ve krom bileşikleri üretiminde mevcut proseslerinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin katma değeri yüksek yeni ürünlerle zenginleştirilmesi, proaktif projelerle tehditlerin fırsatlara dönüştürülmesi için araştırmak, geliştirmek, önermek ve uygulamak,
  • Ürün ve proses geliştirme becerisini yurtdışından komple “know-how” gerektirmeyecek düzeye getirmek,

üzere çalışmalarını planlamakta ve yürütmektedir.

Geliştirme Merkezi’nde, yıllık planlarda yer alan projelere ait çalışmaların yanı sıra rutin analizler, müşteri talebine yönelik incelemeler, kimyasalların yönetimi ve uluslararası mevzuatın izlenmesi gibi konular da ele alınmaktadır. Merkezde bugüne kadar yürütülen çalışmalarla krom bileşikleri üretiminde en gelişmiş teknolojiye erişilmiş; özel bir proses geliştirilerek verimlilik artırılarak kapasite yükseltilmiş; soda ve krom bileşikleri üretiminde özgün çevre prosesleri geliştirilerek dünya uygulamalarının önüne geçilmiş; deri tabaklamasında kullanılan özgün ürünler geliştirilmiştir.

Merkezde yürütülen projelerin birçoğu, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’ndan yararlanmaktadır. Teknoloji Merkezi, çeşitli üniversiteler, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi ile işbirliği yapmaktadır.