İletişim

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

Şirketimiz, Soda Sanayii A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve Şişecam Topluluğu şirketleri, Soda Sanayii A.Ş. iş ortakları ile açık rızanız kapsamında, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verinin tanımı:

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres, e-posta adresi ve telefon bilgileri, ses ve görüntü gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel verileriniz, öncelikle Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle, tanıtım ve reklam faaliyetleri gibi faaliyetlerimizle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, iletişim bilgileriniz ile diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

- Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
- Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
- Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce iletmiş olduğunuz bilgileriniz, iletişim izniniz ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketlerine, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bize Yazın

Lütfen tam adınızı girin
Lütfen e-posta adresinizi girin
Lütfen telefon numaranızı girin
Lütfen faaliyet alanı / konu seçin
Lütfen mesajınızı girin
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
* Doldurulması zorunlu alanlar

İletişim Bilgileri

Soda Ürünleri

Türkiye

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Satış Merkezi
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla İstanbul-Türkiye
Soda Kimyasalları Yurtiçi Satış
+90 850 206 36 35
+90 850 206 45 83
eaktan@sisecam.com
Soda Kimyasalları Yurtdışı Satış
+90 850 206 38 68
ayerenturk@sisecam.com

Bosna Hersek

Şişecam Soda Lukavac d.o.o.
Prva Ulica br1, 75300 Lukavac - Bosna Hersek​
+387 35 552 476
+387 35 552 699
msabic@sisecam.com

Bulgaristan

Solvay Sodi EAD
27 Bratya Miladinovi Str. Fl.4, Apt.14, 9002 ​Varna - Bulgaristan
+359 526 089 64
+359 526 089 63
rdimitrov@sisecam.com

Krom Kimyasalları

Türkiye

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Satış Merkezi
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla İstanbul-Türkiye
Krom ve Deri Kimyasalları Yurtiçi Satış
+90 850 206 35 56
Krom ve Deri Kimyasalları Yurtdışı Satış
+90 850 206 38 04
gakyuz@sisecam.com

Çin

Şişecam (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Unit 2105, Lippo Plaza, 222 Huaihai Zhong Road, ​Şanghay – Çin
+86 136 366 53402,+86 216 39 10352
+86 216 39 10354
sisecamsha@sisecam.com.cn

İtalya

Cromital S.p.A
Strada 4 - Palazzo A7 – 20090 Assago (MI) - İtalya​
+39 02 57606070
+39 02 57609175
marketing@cromital.eu

Maden

Türkiye

Camiş Madencilik A.Ş.
Şişecam Genel Merkezi 
İçmeler Mahallesi,​ ​D-100 Karayolu Caddesi,​​ No: 44B​​​ 34947​​ Tuzla İstanbul-Türkiye
+90 850 206 31 45
Satış-Pazarlama
sserter@sisecam.com
osarikaya@sisecam.com
bgulalp@sisecam.com

Cam Elyaf

Türkiye

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla İstanbul-Türkiye
Şişecam Elyaf Yurtiçi Satış
+90 850 206 15 88
camelyaf@sisecam.com
Şişecam Elyaf Yurtdışı Satış
+90 850 206 15 92
camelyaf@sisecam.com

Vitamin K3 & Sodyum Metabisülfit

Türkiye

OXYVIT Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, ​1.Cad, No:6, 33400 Akdeniz, Mersin-Türkiye

+90 850 206 35 63
+90 324 676 43 34
terhan@sisecam.com