Camiş Madencilik A.Ş.

Camiş Madencilik A.Ş., Şişecam Topluluğu’nun bir kuruluşu olup, cam ve seramik sektörü için gerekli endüstriyel hammaddeleri üretmektedir.

Faaliyete geçtiği 1988 yılından bu yana, üretim kapasitesini sürekli artırarak yılda 4,5 milyon ton seviyesine ulaştıran Camiş Madencilik A.Ş., müşteri taleplerine uygun kalitede ürünler üretmenin yanında maden arama, teknolojik araştırma, tesis dizaynı ve kurulması konularında da yetkinliğini geliştirmiştir.

Camiş Madencilik A.Ş., ülkemizin çeşitli yörelerindeki yaklaşık 70 maden sahasında ve 18 hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket aynı zamanda müşterilerinin taleplerini zamanında karşılamaya yönelik lojistik hizmetlerini de organize etmektedir.

Şişecam’ın faaliyet alanında yer alan ülkelerde de hammadde teminine yönelik danışmanlık ve proje hizmetleri veren Camiş Madencilik A.Ş., 1999 yılından beri Mısır’da üretim faaliyeti sürdürmektedir.

Ayrıca 2010 yılında Bosna Hersek Federasyonu’na bağlı Tuzla Kantonu’nda bulunan R.K. Vijenac d.o.o. Kireçtaşı İşletmesi hisselerinin tamamı, Camiş Madencilik A.Ş. ve Avusturyalı Asamer Grup’a bağlı Fabrika Cementa Lukavac ortak girişimi tarafından satın alınmış ve şirketimiz Bosna Hersek Federasyonu’nda çimento ve soda sektörlerine yönelik hammadde üretimine başlamıştır.

Topluluğun güvenilir hammadde tedarikçisi ve Türkiye madencilik sektörünün önde gelen kuruluşu olan Camiş Madencilik A.Ş., katma değerli ürün üretme stratejisi ve topluluk dışı satış fırsatlarını değerlendirme yaklaşımıyla madencilik sektöründe büyümeyi hedeflemektedir.

SİLİS KUMU

Silis Kumu veya Kuvars Kumu: Kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan, tane boyutları 2.00-0.05 mm arasında değişen kuvars (SiO2) tanecikleridir. Kuvars kumları beyaz olup, demir oksit içeren kumların rengi pembeden kızıla veya kahverengiye kadar değişir. Silisten oluşan kuvars kumu az miktarda kil, feldspat, demir oksitler ve karbonatlar içerebilirler.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

FELDSPAT

Feldspat: Feldspatlar yerkabuğunda en yaygın olarak bulunan mineral grubudur. Yer kabuğunun yaklaşık %50’sini oluşturan feldspat grubu, magmatik ve metamorfik kayaçların %90’ını, sedimanter kayaçların ise %10’unu oluşturur. Feldspatlar, izomorf karışımları ve oluşum özelliklerine göre alkali feldspatlar ve plajiyoklaslar olarak ikiye ayrılırlar.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KALKER

Kalker (Kireçtaşı): Kimyasal bileşiminde en az %90 CaCO3 içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde en az %90 kalsit minerali bulunan kayaçlara da kalker adı verilmektedir.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

DOLOMİT

Dolomit: Dolomit, kireçtaşlarında CaO’nun yerini kısmen veya tamamen MgO’nun alması ile oluşur. Bu nedenle bileşimi açısından kireçtaşları ile ilişkili olup yanalda ve düşeyde daima kireçtaşları ile geçişlidir. Bileşimi CaMg(CO3)2 olan ve bir çift karbon bileşiği olan dolomitin kalsitten ayrı özellikte bir mineral olduğu ilk defa Fransız jeolog Dolomiev Syluoin tarafından belirlenmiştir.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KAOLEN

Kaolen (Kaolin): Kaolen hammaddesini oluşturan en önemli ​mineral kaolinit olup, alüminyum hidrosilikat bileşimli bir kil mineralidir. Kristal yapılarına göre yapılan kil sınıflandırmalarında, eş boyutlu ve bir yönde uzamış olanlar kaolinit grubu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Oluşum itibariyle, feldspat içeren granitik veya volkanik kayaçların altere olarak kaolinit mineraline dönüşmesi sonucu kaolenler oluşmaktadır.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ

KUVARSİT

Kuvarsit; kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmiş bir bağlayıcı ile birbirlerine çok sağlam bağlanarak oluşmuşlardır. Kimyasal bileşeni SiO₂ olan kayacın direnci çok yüksektir. Bünyesinde kuvarsın yanında az miktarda kil, feldspat, demir oksitler ve karbonatlar içerebilirler.

ÜRÜNLERE GİDİNİZ
Kalite belgelerini mi arıyorsunuz?
KALİTE BELGELERİ