Contact Us

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

Şirketimiz, Soda Sanayii A.Ş., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve Şişecam Topluluğu şirketleri, Soda Sanayii A.Ş. iş ortakları ile açık rızanız kapsamında, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1. Kişisel verinin tanımı:

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres, e-posta adresi ve telefon bilgileri, ses ve görüntü gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Kişisel verileriniz, öncelikle Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle, tanıtım ve reklam faaliyetleri gibi faaliyetlerimizle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, iletişim bilgileriniz ile diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

- Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
- Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
- Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, daha önce iletmiş olduğunuz bilgileriniz, iletişim izniniz ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketlerine, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi / yurtdışı kurumlara ve yurtiçi / yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Contact Form

Please type your full name
Please type your e-mail address
Please type your telephone number
Please choose your business segment / subject
Please enter your message
* Must be filled

Contact Information

Soda Products

Turkey

Soda Sanayii A.Ş. Management and Sales Headquarters
Icmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla Istanbul-Turkey
Soda Chemicals Local Sales
+90 850 206 36 35
+90 850 206 45 83
eaktan@sisecam.com
Soda Chemicals International Sales
+90 850 206 38 68
ayerenturk@sisecam.com

Bosnia

Şişecam Soda Lukavac d.o.o.
Prva Ulica br1, 75300 Lukavac - Bosnia and Herzegovina​
+387 35 552 476
+387 35 552 699
msabic@sisecam.com

Bulgaria

Solvay Sodi EAD
27 Bratya Miladinovi Str. Fl.4, Apt.14, 9002 ​Varna - Bulgaria
+35952608963
+35952608964
rdimitrov@sisecam.com

Chromium Chemicals

Turkey

Soda Sanayii A.Ş. Management and Sales Headquarters​
Icmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla Istanbul-Turkey
Chromium and Leather Chemicals Local Sales
+90 850 206 35 56
+90 850 206 45 80
Chromium and Leather Chemicals International Sales
+90 850 206 38 04
gakyuz@sisecam.com

China

Şişecam (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Unit 2105, Lippo Plaza, 222 Huaihai Zhong Road, 200021 ​Shanghai – China​
+86 216 39 10352,+86 136 366 53402
+86 216 39 10354
sisecamsha@sisecam.com.cn

Italy

Cromital S.p.A
Strada 4 - Palazzo A7 – 20090 Assago (MI) - Italy
+39 02 57606070
+39 02 57609175
marketing@cromital.eu

Mining

Turkey

Camiş Madencilik A.Ş. Managament and Sales Headquarters

​​İçmeler Mahallesi, ​​D-100 Karayolu Caddesi​​, ​No: 44B 34947 Tuzla-İstanbul Turkey

+90 850 206 31 45
Sales & Marketing
sserter@sisecam.com
efakabasmaz@sisecam.com
bgulalp@sisecam.com

Glass Fiber

Turkey

Sisecam Elyaf Sanayii A.S.
Icmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44B 34947 Tuzla Istanbul-Turkey​
Sisecam Elyaf Local Sales
+90 850 206 15 88
camelyaf@sisecam.com
Sisecam Elyaf International Sales
+90 850 206 15 92
camelyaf@sisecam.com

Vitamin K3 & Sodium Metabisulfite

Turkey

OXYVIT Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersin Plant
​Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 1.Cad, No:6, 33400 Akdeniz, Mersin -Turkey

+90 324 676 43 25, +90 850 206 62 75
+90 324 676 43 34
oxyvit@sisecam.com
​OXYVIT Kimya​ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Management and Sales

​İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi,​ No:44/A, 34947 Tuzla, İstanbul - Turkey​

+90 850 206 50 50
+90 850 206 40 40
gturan@sisecam.com